900,000+ datasheet pdf search and download

Datasheet4U offers most rated semiconductors data sheet pdf


MLAB

MBA81001A Datasheet Preview

MBA81001A Datasheet

Module

No Preview Available !

www.DataSheet4U.com
MBA81001A
MLAB
NF zesilovač s obvodem MBA810
Milan Horkel
Modul univerzálního nízkofrekvenčního zesilovače s obvodem
MBA810 poskytuje dostatečný výkon pro běžné domácí použití. Při
požadavku na maximální výkon je třeba zesilovač opatřit chladičem
1. Technické parametry
Parametr
Napájení
Spotřeba
Impedance reproduktoru
Hodnota
9 až 16V
min cca 20mA
min 4
Výstupní výkon
max cca 5W
Zesílení
Rozměry
cca 35dB (60x)
41x52x29
MBA81001A.doc / 2005-12-28 / miho / http://www.mlab.cz
Poznámka
Maximálně 20V
Dle vybuzení
Záleží na napájení, impedanci
reproduktoru a chlazení
Bez knoflíku a šroubů
1/4
MLAB

MBA81001A Datasheet Preview

MBA81001A Datasheet

Module

No Preview Available !

www.DataSheet4U.com
MBA81001A
MLAB
2. Popis konstrukce
2.1. Zapojení modulu
Zapojení je v podstatě katalogové. Hodnoty součástek nejsou kritické. Vstupní odpor zesilovače je
velký (100k) a pokud se použije plastový potenciometr mohou být potíže s pronikáním rušení
(zejména od silných středovlnných vysílačů). Pak je vhodnější použít (logaritmický) potenciometr o
hodnotě 10k.
J1
JUMP3 C1
3 1uF
21
1
2
Input
P1
100k/log
3
8 IN
9 GND
13
14
S1
S2
Vdd
R3
100
C9
100uF/25V
C10
100nF
J3
JUMP4
1
2
3
4
Power
Max 20V
U1
C4
100uF/25V
OUT
COMP
12
5
MBA810DS/DAS
C6
470
12
C8
1000uF/25V
AC
J2
JUMP3
1
2
3
Output
C2
500uF/25V
C3
100uF/25V
R1
56
C5
2n7
C7
100nF
R2
1
Vstupní kondenzátor C1 je nepolarizovaný aby nezáleželo na stejnosměrném napětí na vstupu
(modul má být univerzální). C2 a R1 určují kmitočtovou charakteristiku zesilovače a jeho zesílení.
Kondenzátor C3 filtruje vnitřní napájecí napětí integrovaného obvodu. C4 usnadňuje vybuzení
koncového stupně v kladných půlvlnách signálu (horní koncový tranzistor je typu NPN a pro
vybuzení potřebuje napětí, které je větší než největší výstupní a to právě dodá C4). Kondenzátory
C5 a C6 zajišťují kmitočtovou kompenzaci zesilovače aby nekmital. Člen C7 a R2 potlačují
vysokofrekvenční zakmitávání koncového stupně. Výstupní C8 odděluje stejnosměrnou složku
signálu na vývodu 12 zesilovače od reproduktoru. Na vývodu 12 je přibližně ½ napájecího napětí.
C9 a C10 jsou filtrační kondenzátory napájení.
MBA81001A.doc / 2005-12-28 / miho / http://www.mlab.cz
2/4


Part Number MBA81001A
Description Module
Maker MLAB
PDF Download

MBA81001A Datasheet PDF


Similar Datasheet

1 MBA81001A Module
MLAB

Part Number Start With

0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    ZSite map

Webmaste! click here

Contact us

Buy Components

Privacy Policy