datasheet4u.com

900,000+ datasheet pdf search and download

Datasheet4U offers most rated semiconductors data sheet pdf

Schrack
Schrack

YPT78704 Datasheet Preview

YPT78704 Datasheet

Relay

No Preview Available !

YPT78704 pdf
PRZEKAèNIKI
W PRZEKAèNIKI WTYKOWE
wwwP.DRaZtEaKShAeèeNt4IUK.IcoSmERII PT ............................................................................................................
strona 282
W PRZEKAèNIKI DO DRUKU
PRZEKAèNIKI SERII RT ............................................................................................................
PRZEKAèNIKI SERII SNR..........................................................................................................
strona 288
strona 291
strona
281Schrack
Schrack

YPT78704 Datasheet Preview

YPT78704 Datasheet

Relay

No Preview Available !

YPT78704 pdf
PRZEKAèNIKI PT
W PRZEKAèNIKI MINIATUROWE PT
w2ww-.DPaOtaSLhOeetW4U.Ycom12 A , 3-POLOWY 10 A , 4-POLOWY 6 A , CEWKA AC LUB DC
strona
282
PT-RELAIS
.... i inne certyfikaty
oznaczone na produkcie
PT-RELAIS IN VERPACKUNG
Dane styków
PT2 PT3
PT5
IloÊç styków
2 styki prze∏àczne
3 styki prze∏àczne
4 styki prze∏àczne
Typ styku
pojedynczy
Pràd znamionowy obcià˝enia
12 A
10 A
6A
Napi´cie znamionowe
240 VAC
240 VAC
240 VAC
Maks. napi´cie prze∏àczania
240/400 VAC
240/400 VAC
240/240 VAC
Znamionowa moc ∏àczeniowa
3000 VA
2500 VA
1500 VA
Maksymalny pràd za∏àczenia, 20 ms
24 A
20 A
12 A
Materia∏ styków
AgNi 90/10 lub AgNi 90/10 pokryte z∏otem
W SCHRACK-INFO
Przekaênik PT jest przeznaczony do
ogólnego zastosowania w automa-
tyce i sterowaniu.
Jest stosowany w sterowaniu
ogrzewania, dêwigów, wind, ma-
szyn i innych urzàdzeniach prze-
mys∏owych
W DANE TECHNICZNE
• 2, 3, 4 styki prze∏àczne
• Moc ∏àczeniowa do 3000 VA
• WysokoÊç przekaênika 29 mm
• Mechaniczny wskaênik
zadzia∏ania
• R´czny prze∏àcznik testowy,
opcjonalnie ryglowany
• Bia∏a etykieta opisowa
• Styki bezkadmowe
Trwa∏oÊç ∏àczeniowa
Cewka DC
30x106 cykli
Cewka AC
20x106 cykli
Dane cewki
Napi´cie znamionowe
napi´cie sta∏e
napi´cie przemienne
Znamionowy pobór mocy
napi´cie sta∏e
napi´cie przemienne
Kategoria pracy
Zakres dzia∏ania dla napi´cia przemiennego 60Hz w temp. 70°C
Dane cewki na napi´cie sta∏e DC*
6-220 VDC
6-230 VAC
0,75 W
1,0 VA
2/b
90-110% Unom
Schemat po∏àczeƒ
Widok od strony wyprowadzeƒ
Wymiary w mm
Przekaênik PT 4-polowy
Kod
cewki
006
012
024
048
060
110
220
Napi´cie
znamionowe
VDC
6
12
24
48
60
110
220
Napi´cie
przyciàgania
VDC
4,5
9,0
18,0
36,0
45,0
82,5
165,0
Dane cewki na napi´cie zmienne AC*
Napi´cie
odpadu
VDC
0,6
1,2
2,4
4,8
6,0
11,0
22,0
Rezystancja
cewki
48±10%
192±10%
777±10%
3072±10%
4845±12%
16133±15%
64533±15%
Moc
znam. cewki
mW
750
750
741
750
743
750
750
Kod
cewki
506
512
524
548
560
615
730
Napi´cie
znamionowe
VAC
6
12
24
48
60
115
230
Napi´cie
przyciàgania
VAC
4,8
9,6
19,2
38,4
48,0
92,0
184,0
Napi´cie
odpadu
VAC
1,8
3,6
7,2
14,4
18,0
34,5
69,0
Rezystancja
cewki
11±10%
48±10%
192±10%
777±10%
1306±10%
4845±12%
19465±15%
Moc
znam. cewki
50/60 Hz, VA
1.0/0.85
1.0/0.85
1.0/0.79
1.0/0.87
1.0/0.87
1.0/0.86
1.0/0.90
* Wszystkie dane podane dla cewek bez wczeÊniejszego pobudzenia, w temperaturze otoczenia +20°C
Przekaênik PT 3-polowy
s0353_ad
Przekaênik PT 2-polowy
s0351_ad


Part Number YPT78704
Description Relay
Maker Schrack
Total Page 14 Pages
PDF Download
YPT78704 pdf
YPT78704 Datasheet PDF
[partsNo] view html
View PDF for Mobile
Similar Datasheet

1 YPT78704 Relay Schrack
Schrack
YPT78704 pdf
2 YPT78704 Relay ETC
ETC
YPT78704 pdf
3 YPT78704 Relay Schrack Tech
Schrack Tech
YPT78704 pdf
4 YPT78704 Relay Schrack
Schrack
YPT78704 pdf

Part Number Start With

0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Site map

Webmaste! click here

Contact us

Buy Components

Privacy Policy