900,000+ datasheet pdf search and download

Datasheet4U offers most rated semiconductors data sheet pdf
Honeywell International Electronic Components Datasheet

C7027 Datasheet

C7027 / C7035 Series

No Preview Available !

www.DataSheet4U.com
C7027_1
C7027_2
C7035
C7027 a C7035 Série
UV polovodičová čidla plamene
KATALOGOVÝ LIST
Vlastnosti
Čidla plamene C7027A, C7035A se používají ve spojení se zesilovači
R7249A, R7290A, R7749B a R7849A,B a s příslušnými řídícími prvky
fy Honeywell.
Čidla C7027A, C7035 je možno rovněž používat ve spojení s
následujícími vyhodnocovacími jednotkami/ zesilovači pro spalování od
firmy Honeywell s frekvencí 50 Hz:
Plamenová relé R4348B/R7323, hořákové automatiky série
RM/EC7800 nebo plamenová relé R4343E1014.
Čidlo C7027A je opatřeno převlečnou maticí se závitem (vnitřní závit
1/2-14 NPSM), který umožňuje montáž na půlpalcovou trubku průzoru
do plamene. Vzhledem k malým rozměrům je vhodné pro montáž do
potrubí přívádějícího vzduch do spalovací komory.
Čidlo C7035A je opatřeno převlečnou maticí se závitem (vnitřní závit 1-
11-1/2 NPSM), který umožňuje montáž na jednopalcovou trubici
průzoru do plamene. Je umístěno v pouzdře, které vyhovuje
požadavkům na těsnost proti dešti podle Underwriters Laboratories Inc.
a je rovněž ve shodě s normami NEMA pro pouzdra typu 4 a 4X.
Správně instalovaná čidla C7027A a C7035A vydrží tlak až 35kPa.
Čidlo C7035 má výměnnou UV trubici, čidlo C7027 je třeba vyměnit
celé.
V aplikaci, kde je snímání plamene obtížné, je možné připojit dvě čidla
plamene typu C7027A, C7035A paralelně na jedno vyhodnocovací
zařízení/ zesilovač.
Použití
snímá UV záření vycházející z plamene při spalování plynu, oleje anebo
u hořáků na kombinované palivo plyn-olej
Specifikace
Typy
C7027
C7035
Rozsah detekce
UV záření
Způsob detekce
Snímání plamene koncem čidla
Montáž
C7027 pomocí převlečné matice s vnitřním závitem 1/2-14 NPSM pro
montáž na půlpalcovou trubici průzoru
C7035 pomocí převlečné matice s vnitřním závitem 1-11-1/2 NPSM, pro
montáž na jednopalcovou trubici průzoru
Rozměry (mm)
C7027 průměr 27, délka 102
C7035 průměr 25, průmer matice 38, délka 105
Elektrické připojení
Standardně dva barevně značené vodiče délky 1,8 m
Rozsah teploty okolí
C7027 - (-18 až +102) °C nebo (-40 až +102) °C podle typu
C7035 - (-18 až +121) °C nebo (-40 až +121) °C podle typu
Náhradní díly
C7027 - vlastní čidlo - trubice citlivá na ultrafialové záření nelze u tohoto
čidla vyměnit
C7035 - detekční trubice UV záření:
129464M (-18 až 121) °C nebo
129464N (-40 až 121) °C
Ostatní typy, náhradní díly a příslušenství na vyžádání
C7027A1023
C7027A1031
C7027A1056
C7027A1049
C7027A1064
1,8m délka kabelu -18 až +102 °C viz obr. C7027_1
1,8m délka kabelu -40 až +102 °C viz obr. C7027_1
1,8m délka kabelu -18 až +102 °C viz obr. C7027_1
1,8m délka kabelu -18 až +102 °C viz obr. C7027_2
7,3m délka kabelu -40 až +102 °C viz obr. C7027_2
strana 36
C7035A1023 1,8m délka kabelu -18 až +121 °C
C7035A1031 1,8m délka kabelu -40 až +121 °C
C7035A1049 1,8m délka kabelu -18 až +121 °C
C7035A1056 3,5m délka kabelu -40 až +121 °C
C7035A1064* 1,8m délka kabelu -18 až +121 °C
C7035A1080 1,8m délka kabelu, -18 až +121 °C
do teploty 300°C
* Uchycovací závit 1" BSP


Part Number C7027
Description C7027 / C7035 Series
Maker Honeywell
PDF Download

C7027 Datasheet PDF


Similar Datasheet

1 C7020 70A AVALANCHE AUTOMOTIVE CELL DIODE
WON-TOP
2 C7024 70A AVALANCHE AUTOMOTIVE CELL DIODE
WON-TOP
3 C7027 C7027 / C7035 Series
Honeywell
4 C7027A1023 C7027 / C7035 Series
Honeywell

Part Number Start With

0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Site map

Webmaste! click here

Contact us

Buy Components

Privacy Policy